שלום לכולם- היום בוצע בישוב פינוי גזם וגושית ולא הושלם, הועד ...

מזכירות • 5/5/2020 כניסות

שלום לכולם- היום בוצע בישוב פינוי גזם וגושית ולא הושלם, הועד המקומי פועל להמשך ולהשלמת הפינוי, כמו כן אנו חוזרים ומבקשים למלא אחר ההנחיות בנושא על פי הדף נשלח אליכם ב26/4 כדי שנשמור על יישוב נקי.