לתושבים שלום. בהמשך להודעותינו על החלפת חברת שמירה - חב' בן בטחון תחל במתן שירותי אבטחת הישוב ביום שני ה 1/7, טכנאי החברה יחלו בתאריך זה לחבר את הבתים למוקד בן בטחון כנגד חתימה על הסכם למתן שירותי מוקד ללא תשלום דמי מנוי. כל תושב זכאי להתחבר ובלבד ש

הודעות סמס • כניסות

לתושבים שלום. בהמשך להודעותינו על החלפת חברת שמירה - חב' בן בטחון תחל במתן שירותי אבטחת הישוב ביום שני ה 1/7, טכנאי החברה יחלו בתאריך זה לחבר את הבתים למוקד בן בטחון כנגד חתימה על הסכם למתן שירותי מוקד ללא תשלום דמי מנוי. כל תושב זכאי להתחבר ובלבד שמערכת האזעקה תקינה. פרטים נוספים יפורסמו באתר בתחילת השבוע. שבת שלום!