שיפורים והסדרי תנועה ברחובות המושב נורדיה

אילן דהרי/מזכיר • 26/7/2017 כניסות

תשובת המועצה 25/7/17 - עדכון בדבר התקדמות התוכניות.
"אגודת נורדיה מקדמת תכנית לשיפורים בהסדרי התנועה במושב. בתכנית זו הוגדר המושב כאזור מיתון תנועה ותוכננו פסי האטה שמטרתם להאיט התנועה למהירות של 30 קמ"ש. פסי ההאטה תוכננו גם ברחוב מרגולין.
התכנית נדונה בועדת התנועה וצפויה להתאשר בחודש הקרוב.ביצוע התכנית באחריות מושב נורדיה."
הועד המקומי שריין תקציב לביצוע פסי האטה, תמרורים ועוד, אנו ממתינים לתוכניות המאושרות, כדי להתחיל בתהליך.

הודעות בנושא זה