תאורת רחוב - רחוב הזית

גבריאלי מוטי • כניסות

תאורת רחוב הזית נכבת בבקרים בשעה 05:15. 

הרחוב נכנס לעלטה.

יתכן כל הישוב לא בדקתי...

אנא עידכון מועד הכיבוי לסביבות  - 06:00. 

אוסיף בסוגריים: למה לא מתקינים חיישן שיבצע הפעלה וכיבוי אוטומטית...

תודה

הודעות בנושא זה