עדכון קורונה יום שישי 3/4/20 בשעה 17:00

הודעות המועצה • 4/4/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

‏סרטון וידאו מ-יודפת

עדכון קורונה יום שישי 3/4/20 בשעה 17:00
✅למרות מאמצי מרכז השלטון המקומי לקבל את נתוני החולים‏ וחייבי ה‏בידוד‏, מתוך ‏כוונה ‏להתחקות ‏אחר ‏מסלולי ‏החולים, ‏לוודא ‏כי ‏כל‏
אלה‏ שבאו‏ עמם‏ ב"מגע‏ הדוק"‏ אכן‏ נמצאים‏ בבידוד,‏ ובכך‏ להציל ‏חיי‏ אדם.
למרבה‏ הצער‏, פורסם ‏בסופו ‏של ‏יום ‏נוהל ‏קבלת ‏מידע, ‏הקובע ‏כי ‏בכדי ‏שרשות ‏מקומית ‏תקבל‏ מידע‏ ממשרד ‏הבריאות‏ בדבר ‏חולים, ‏ על הרשות להתחייב,‏ בחתימה‏ על‏ הצהרה‏ כי המידע שימסר ישמש לטובת סיוע רווחתי לחולים ובני משפחתם ולסידור חוץ ביתי למבודדים, בלבד. בנוהל נקבע מפורשות כי אסור לרשויות המקומיות, לעובדיהן, למי מטעמן או לכל אדם אחר לעשות שימוש במידע שיועבר לכל מטרה אחרת מהתכליות האמורות, ובפרט לא למטרות של ניטור חולים, התחקות אחר מסלול תנועתם.‏
נכון להיום, אין שינוי במספר החולים בישובי המועצה. את הטופס שפרסמנו אתמול מילא חולה אחד בנתיים. נמשיך להפציר בחולים למלא את מסלולם באופן אנונימי, כדי להזהיר את הציבור.
המועצה ממשיכה. מצ״ב תמונת מצב נכון להיום.
✅ביום ראשון, בהובלת פיקוד העורף תחל חלוקת מוצרים יבשים. נעדכנכם כשנקבל יותר פרטים.
✅מצ״ב מיזם השאלת ספרים במשלוח עד הבית בשלוש ספריות במועצה. 
✅כמו״כ מצורף פניית סגן ראש המועצה יצחק יצחק לקהילה בבקשה לתרום לעמותת לב רחב.
תודה לכולם על היוזמות והפעילות הענפה למען התושבים ועל שיתוף הפעולה עם עובדי המועצה.
שבת שלום🌸
עמיר ריטוב‏תמונה מ-יודפת1‏תמונה מ-יודפת