DNA

עדינה לביא • 17/11/2018 כניסות

כנראה שלא נגיע להסכמה. מצלמות זה שטויות. מי אמר שהכלב יעשה צרכיו בדיוק שהמצלמה תקלוט אותו. יש ערים שהפתרון הזה מיושם שם וזה עובד נפלא. הרחובות נקיים. נראה לי שמטריד אותך עניין הכסף ואולי לא רק. העובדה שזה עובד. כל השאר לא עובד. עובדה קיימת

הודעות בנושא זה