איסור השלכת קרטונים ברחובות

מזכירות • כניסות

הועד המקומי פנה בדרישה למועצה להגביר ביצוע פיקוח בישוב ולאכוף את ההנחיות והכללים.

אסור להשליך קרטונים ברחובות הישוב ואין למלא אותם בפסולת ו/או גזם , קרטונים יש להניח במתקני הקרטונים המיועדים לכך בלבד.

מידע הודעות smsm והנחיות פורסמו מס' פעמים.

במקומות הציבוריים הותקנו מצלמות הקלטה 24/7 גם לצורך אכיפה

תושב אשר ישליך קרטונים ופסולת ו/או יניח ברחוב צפוי לקנס!

אנא עזרתכם ושיתוף פעולה לשמירת ניקיון הישוב.

הועד המקומי עושה מאמצים מרובים לפינוי הערימות שנותרו בישוב ולשמירה על הסדר והניקיון בישוב.

דרוש שיתוף פעולה.