נוסח משפטי לשילוב בחוזה שכירות....

יואל שקד • 29/9/2020 כניסות

בקר טוב וגמר חתימה טובה לכולם.

ממליץ לועד באמצעות היועץ המשפטי להוציא נוסח שכל משכיר דירה יוכל לשלב אותו בחוזה השכירות.

 

הודעות בנושא זה