איה אייל?

אשכנזי • 28/8/2020 כניסות

מבקשת את תגובת אייל יו"ר הוועד על הדברים. לא רק אני, גם כל מי שהגיב ופנה אלי אישית וגם מי שהגיב באתר וגם כל מי שגר בנאות נורדיה. 

אייל מה קורה? מה אתה מתכוון לעשות כדי שההזנחה תיפסק? למה שתילה בעשרות אלפי שקלים וטיפוח המושב והזנחה זמן כה רב של נאות נורדיה? למה פיחות מתמשך בשירותים והתשתיות? מה עם הניקיון? מה תשובתך? מה תוכנית העבודה?