הסדרי תנועה במושב

7/1/2018 כניסות

שלום לכולם,

בהמשך להודעת sms מהיום 7/1  בנושא תכנית התנועה ,

הועד המקומי החל בביצוע תמרור, פסי האטה ושילוט במסגרת הסדרת התנועה והבטיחות ברחובות המושב.

בשלב ראשון הותקנו תמרורים על פי תכנית תנועה שאושרה בוועדת תנועה מקומית במועצה .

בהמשך יבצע הוועד המקומי סלילת פסי האטה על פי התכנית, (בשלב של קבלת הצעות מחיר מקבלנים).

כמו כן במהלך 2018 יותקנו שלטי השמות של הרחובות .

עדכונכם!

בברכה.

אילן דהרי/מזכיר