האם פתיחת השערים הצפוני והדרומי ופינת המחזור משתנים בעקבות חברת האבטחה החדשה בן בטחון

גזברי • כניסות

האם פתיחת השערים הצפוני והדרומי ופינת המחזור משתנים בעקבות חברת האבטחה החדשה בן בטחון

הודעות בנושא זה