יום שישי 20819. שריפה ליד הגידול האורגני. והבור. שאול רם עם ...

לביא בועז • כניסות

יום שישי 20819. שריפה ליד הגידול האורגני. והבור. שאול רם עם כבאית יצא לכיבוי. נתניה שלחה שני כבאייות. האש כובתה. בשעה 1400. בועז