פינוי פחי אשפה

תמי גולן • כניסות

לצערי גם אנחנו נתקלנו באי פינוי  פחי אשפה כמה פעמים...ממש מתסכל!

קרה לפני חגים שהינו אמורים לפנות את הפחים עצמאי.

טלפונים למועצה לא עזרו.  אם יש למי לפנות בעניין אשמח לטלפון, מייל, 

מי שאחראי בנושא הנ"ל לטיפולכם.