לתושבי נורדיה ערב טוב. הערב יום שבת 261019. נורתה רקטה. בבית ...

לביא בועז • כניסות

לתושבי נורדיה ערב טוב. הערב יום שבת 261019. נורתה רקטה. בבית. מרחוב הערבה. הוקפץ השומר ,ורכז הביטחון של הישוב. לאחר מס. סיורים ובירורים. התברר. שצעיר. ירה רקטה.במצבנו .היום. הדבר. יכול. להקפיץ כוחות. רקטה. בצבא הינה. קריאה לעזרה. ברגע האחרון.לא דיוחתי למישטרה.לאחר בירור.שהמיקרה הלצה. נא לידאוג. להודיעה לנוער .ושאר התושבים. אין. לירות רקטה .או ירי מנשק . רק במצב סכנת חיים. ולדווח למוקד ול. 100. תודה בועז. סמך רבש. ראש מטה צחי.