בניית מקווה בנורדיה

בן ששון דפנה • 24/1/2018 כניסות

ביום חמישי הקרוב תתבצע הצבעה בין חברי האגודה האם לאשר בניית מקווה בנורדיה.
לנו, שאר התושבים אין זכות הצבעה או השפעה.
היחידים שיכולים להשפיע הם חברי הועד המקומי. הם יכולים, כפי שעשו בזמנו חברי הועד של גנות הדר, להטיל וטו על העניין בניית מקווה במושב.
הועד, שבראשו עומד פנסו, אינו רוצה להתערב או להביע דעה. לא על זה הוא נבחר. הוועד אמור לייצג את תושביו לפי דעת הרוב. מה היא דעת הרוב? אין לי מושג כי לא נשאלו.
אני מצפה מהועד לעשות את עבודתו נאמנה ולשאול אותנו מה דעתנו, תהיה דעת הרוב כפי שתהיה.
ההצבעה היא על הקצאת שטח בניה.
לועד יש זכות להתנגד לבניית מקווה על אותו שטח.

הודעות בנושא זה