לעדינה לביא - בדרך כלל איני מבקר את הוועד כי אני יודע שלא הכ ...

שי • כניסות

לעדינה לביא - בדרך כלל איני מבקר את הוועד כי אני יודע שלא הכל בידם - במקרה שלנו - חשמלאי המועצה יכול לבוא ולתאם הדלקה וכיבוי -כמו בשעון שבת בבית - ואני מדבר מניסיון - כפי שעשיתי לפני שני עשורים . לא כל אחד רשאי לגשת לארונות הסעיף החשמליים - איש המקצוע כן - ולמיטב זכרוני הוא של המועצה האזורית . קל לטיפול בהקמת טלפון