מצטרף לכל מה שנכתב על פנסו , חבל , אבל זו ...

שי יוסף • 1/11/2018 כניסות

מצטרף לכל מה שנכתב על פנסו , חבל , אבל זו המציאות , בטוחני שנועד יוכל להיעזר בו , גם אם חבר הועד , כי נסיון יש לו והשקעתו ונוכחותו , היו מעל המצופה מיושב ראש ועד , יחסר לנו , ומקווה שאנשי הועד יתעלו מעל עצמם וינצלו נסיונו