באיזה יום מפנים? איפה נראה לכם ניתן לשים גזם בסימטאות ליד הב ...

מירב שוחט • כניסות

באיזה יום מפנים? איפה נראה לכם ניתן לשים גזם בסימטאות ליד הבתים מבלי לחסום חניות או מעברים?