🔥🔥🔥להזכירכם! איסור הדלקת מדורות בתוקף!

הודעות המועצה • 11/5/2020 כניסות


צוותים של המשטרה יחד עם פקחי המועצה וכיבוי אש,  יסיירו בכל הישובים ויאכפו את איסור הדלקת המדורות. ההנחיה חלה על הדלקת מדורה בכל שטח, פרטי, ציבורי וחקלאי!