גם אני - לפחות יודע שהאשפה פונתה - זה הרע במיעוטו - אין שלמות

שי • כניסות

גם אני - לפחות יודע שהאשפה פונתה - זה הרע במיעוטו - אין שלמות