לכלל התושבים ללוח המודעות - חייב לכתוב - איני מאזין את הועד ...

שי יוסי • 12/4/2020 כניסות

לכלל התושבים ללוח המודעות - חייב לכתוב - איני מאזין את הועד או המועצה - אבל חייב לידע את התושבים - כהרגלי יום לפני היום המיועד לפינוי זבל אני שם את שקית הזבל הסגורה בפח האשפה - איני יצרן זבל גדול - וביום הפינוי יוצא לסגור פתח התא בו נמצא פח האשפה - היום ראיתי שהדלת פתוחה וכן אצל שכני והאשפה נשארה - פניתי דרך האתר והוצע לי לפנות למועצה - לא התעצלתי וכך עשיתי - לפני כחצי שעה הביעו מפני האשפה והתנהל ויכוח בו טענו שהלילה הוציאו האשפה - שקר גדול - בררתי גם עם שכני - האשפה היתה אצלו גם מאמצע יום אתמול - אני מוכן לקבל הטענה שהאשפה הוצאה בלילה - אילו הודו בטעותם שאולי לא ראו הזבל כי היה מועט - גם אצלי וגם אצל שכני - הייתי עובר על זה לסדר היום - אבל לשקר לי בפנים ולצעוק ולומר שרוקנו הפח - על כך לא אסלח - אבקש שזה כן יועבר למועצה - וגם אני אפנה בתלונה ישירה - אין לי הרבה דרישות או תביעות מהמועצה או הועד - משלם מיסים - גם אם ללא רצון במועד - ורוצה לקבל התמורה המעטה כסידרה - אני מבין שהם עובדים בקבלנות - אבל לא על חשבון האיכות - מצטער שהטרדתי אותכם - ואם יש שגיאת כתיב - כי אני כותב מהר והוואסאפ-בורר לפעמים מילה חלופית משלו - גם על זה סליחה - המשך חג שמח ו. נ. ק. י .