כנס מתגייסים אזורי

הודעות המועצה • 15/6/2017

 

 

 

הזמנה מסיבת מתגייסיםהזמנה מסיבת מתגייסים 1