שמירה ובטחון בישוב, היטל שמירה 2018

מידע שימושי • 23/1/2018 כניסות

חוזר מנכ"ל משרד הפנים פורסם 3/2013 ,ובו קבע נהלים להתקנת חוקי עזר בדבר שירותי שמירה ואבטחה בהתאם לחוק שהתקבל בכנסת , החוזר כולל הנחיות כלליות בכל הנוגע לדרך להגשת ואישור חוקי עזר בנושא.

בחוק נקבע כי אגרה או היטל שייקבעו בחוק עזר לצורך הסדרת הנושאים האמורים הנוגעים לשמירה, אבטחה וסדר ציבורי, לא יעלו על סכום שיקבע שר הפנים (להלן הסכום המירבי). לעיון בחוזר לחץ כאן.

המועצה אזורית קיבלה החלטה המאפשרת לוועדים לפעול על פי חוק העזר לעיון בחוק העזר לחץ כאן.

ועד מקומי נורדיה החליט בישיבתו ביום 22.1.2018 להפעיל שירותי שמירה ואבטחה בישוב.

הפעלת השירות כרוכה בגביית היטל שמירה על פי החוק לכיסוי עלויות השמירה והאבטחה בישוב.

הנחות יתנתו עפ"י הנחות הארנונה , נכסים המוגדרים בסיווג קרקע לא יחויבו בהיטל.

הועד המקומי יפעל להפחתת עלויות בהתאם למגבלות והכללים המאפשרים זאת.

להודעת גזברית הועד המקומי לחץ כאן.

לידיעתכם!

בברכה- אילן