ועד מקומי נורדיה

מידע שימושי • 31/12/2014 כניסות

מזכיר ועד מקומי - אילן דהרי
מזכירה נורית כהן מגד טלפון במשרד 09-8844001 , פקס 09-8873680 אימייל vaad_mekomy@014.net.il

שם תפקיד טלפון מייל
שבתאי פנסו יו''ר ועד מקומי, ראש ועדת איכות הסביבה 053-7256268 shpenso@walla.com
דרור אוסטר חבר ועד + ועדת כספים 054-2443262 dror.oster@gmail.com
רבקה פינקלשטיין חברת ועד + ראש ועדת תרבות 054-6799371 rivka_finkelstein@walla.co.il
אייל שלפרוק חבר ועד + ראש ועדת גינון וניקיון 054-3977077 schlafrok@gmail.com
יעקב רודיטי ראש ועדת תשתיות 054-3975322 roditi19@netvision.net.il
רוחה אמיר חברת ועד +גזברית+ ועדת כספים 054-4862874 rich1951 @walla.co.il
דן סמבירא חבר ועד + ועדת כספים 050-7410856 dan@sembira.co.il
חזי מידן עדת ביטחון וועדת קשרי חוץ 053-7256269 meidan_h@netvision.net.il
גידי בן יעקב ספורט, קשר עם מגדלי הים התיכון ועדת גיל השלישי 054-6799213 gidibeny@gmail.com

קבלת קהל במרכז נוג''ה בימים א' ב' ד' ה' 09:00 - 13:00 , ביום ג' 14:00 - 18:00 .

טלפון 09/8844001 , פקס' 09/8873680

אימייל vaad_mekomy@014.net.il