בתשלום מראש

שי יוסי • כניסות

להבנתי - אינך משלם הצמדות - ואולי אינך נהנה כשהמדד יורד - מחזירים לך ? היה מקרה כזה בשנת 2019- אבל החלטות המאושרות על ידי משרד הפנים - ומאפשרות העלאות חריגות - בגלל חריגות מתקציב - תשלם בכל מקרה - לכן אני כבר מספר שנים - במדדי היום - משלם בהוראת קבע בגלל הנוחיות .ואני שואל מדוע חריגות ? האם בגלל השקעות - או הוצאות מופרזות כולל משכורת - לי בגילי אין הכנסות - רק חסכונות הקטנות כי האכלות - איני מקבל תוספות שכר ואחר כך מבקש העלאות מיסים - תקנו אותי אם אני טועה , ואין העלאות שכר בכל צורה שהיא - במועצה - מתנצל אם בלתי לכם הראש - בעברי הכנתי תקציבים ריאליים שעמדו במבחן התוצאה - אבל כל עוד נבחרים , אינם משלמים על שגיאותיהם - נמשיך בדרך זו - ל"שמחתי" לא רבות השנים בהן אמשיך לממן חריגות - כי ימי אדם מוקצבים - ואינו חי לאורך ימים - ובינתיים אאחל לכולם שנה טובה ומלאת בריאות (מניסיוני בחיים)

הודעות בנושא זה