שלי נשארות פתוחות באופן קבוע ורק אני זאת שסוגרת למרות שביקשתי מהם לסגור את הדלתות בנוסף הפח

לביא עדינה • כניסות

שלי נשארות פתוחות באופן קבוע ורק אני זאת שסוגרת למרות שביקשתי מהם לסגור את הדלתות בנוסף הפח

הודעות בנושא זה