למועצה האזורית - דרך הועד - שוב לא רוקנו האשפה ב 30 לחודש מה ...

שי • כניסות

למועצה האזורית - דרך הועד - שוב לא רוקנו האשפה ב 30 לחודש מהאגוז 16-עד מתי עלי לבדוק ?