תשובה לגברת חביבה אשכנזי - התראות דליפה

משרד המים-נכסים נורדיה • 26/3/2018 כניסות

שלום,

החלפת מוני המים למוני קריאה מרחוק בוצעה במהלך שנת 2015,

החברה עמה אנו עובדים ואשר ביצעה את ההתקנה הינה חברת "ברוכי אשר בע"מ".

הפרויקט מומן באופן מלא ע"י משרד המים והתושבים יודעו על כך במכתבים שצורפו לחשבוניות.

השירות מאפשר לצפות בצריכת המים של התושבים במערכת המחשב.

שירות זה אינו כולל התראות על דליפה אלא אם התושב דורש זאת וזה מתבצע מול חברת ברוכי ומשרד המים משמש רק כצינור להעברת התשלום.

השירות מומלץ מאחר ואיתור דליפה במועד קצר מונעת בזבוז מים וכמובן חסכון כספי.

 

אנו מציעים את השירות לכלל התושבים יחד עם זאת איננו מחייבים להצטרף.

 

בברכה,

משרד המים

הודעות בנושא זה