לתושבים שלום! מתקן פסולת גושית התמלא וננעל לשימוש החל מהיום. לאחר פינוי הפסולת מהמתקן יפתח שוב. כמו כן חל איסור להשליך קרטונים בתוך המתקן ו/או פסולת גושית מחוץ לו! המקום מצולם ומפוקח 24/7 .

הודעות סמס • כניסות

לתושבים שלום! מתקן פסולת גושית התמלא וננעל לשימוש החל מהיום. לאחר פינוי הפסולת מהמתקן יפתח שוב. כמו כן חל איסור להשליך קרטונים בתוך המתקן ו/או פסולת גושית מחוץ לו! המקום מצולם ומפוקח 24/7 .