תכנית שינוי בתחנת הדלק

גון חנוך • 21/1/2018 כניסות

יוסי שלום,

אני ניסיתי לבדוק את המסמכים לצערי זה מבוך שאיני מתמצא בו. המון מסמכים , השרטוט של התכנית לא ברור או שאיני יודע לקרוא אותו.

מה שמצאתי שנבדקה הקרקע ע"י מושב נורדיה ונמצא בה זיהום דלקים.

אז למען הלא מבינים מתבקש הסבר ע"י נבחרי הוועד/נציגינו במועצה האיזורית ואם אין בעיות הנוגעות לאיכות חיינו יבושם למושב ולא, יש להביא לתיקון התכנית.

בברכה,

גון חנוך

מצ"ב הקטע המדובר לעיל:

לאור ממצאי הסקרים לא נדרשו פעולות נוספות מלבד הבדיקות התקופתיות על פי הנחיות הממונה. במרץ 2011 לאחר הפסקת הפעלת התחנה ע"י פז במרץ 2011 בוצע עבור בעלי התחנה )מושב נורדיה( על ידי חברת "אדמה "דיגום גז קרקע אקטיבי בשלוש נק' )שתי נק' בחוות המכלים ונק' נוספת באיי התדלוק( על פי ממצאי הדיגומים נמצאו ריכוזים של מרכבי דלקים בגז הקרקע בנקודות אלו מה שעלול להעיד על זיהום קרקע בדלקים. לא דווח האם מושב נורדיה המשיך בביצוע הבדיקות.

הודעות בנושא זה