תודה לויד שטיפל באי הוצאת אשפה בתחילת ...

שי יוסף • 15/5/2018 כניסות

תודה לועד שטיפל באי הוצאת אשפה בתחילת השבוע שנוצרה כנראה היום , לאחר הערתי-תלונתי וטיפולם , יוסי שי