כריתת עצים שגרמו נזקים

אילן בלאוס • כניסות

נשמח לקבל עדכון לגבי התכנית של הוועד לטיפול בערוגות ההרוסות שמהן נכרתו העצים.

תכנית צריכה לכלול מה הפתרון המוצע ומה הלו"ז לתחילת וסיום העבודה בפועל.

 

תודה,

אילן

הודעות בנושא זה