כריתת עצים שגרמו נזקים

אילן בלאוס • כניסות

נשמח לקבל עדכון לגבי התכנית של הוועד לטיפול בערוגות ההרוסות שמהן נכרתו העצים.

תכנית צריכה לכלול מה הפתרון המוצע ומה הלו"ז לתחילת וסיום העבודה בפועל.

 

תודה,

אילן