מספרי טלפון לשערים ללא שינוי

ועד מקומי נורדיה • כניסות

לשאלתכם,

אין שינוי במספרים לפתיחת שער ומחסומי כניסה יציאה בישוב

הודעות בנושא זה