לצערי המועצה לא מטפלת בזה. פניתי אליהם ב 5 שנים האחרונות בכל שנה בתקופת הייחום והנושא לא טופל. לכן היום יש במושב יותר חתולים מתושבים

פרלמן • כניסות

לצערי המועצה לא מטפלת בזה. פניתי אליהם ב 5 שנים האחרונות בכל שנה בתקופת הייחום והנושא לא טופל. לכן היום יש במושב יותר חתולים מתושבים

הודעות בנושא זה