מנהל הבחירות הודעה רשמית תוצאות הבחירות 30.10.18

מזכירות • 7/11/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעת מנהל הבחירות תוצאות

ההודעה תלויה גם בלוחות מודעות