מפנים פסולת גושית יחד עם הגזם?

לוי דוד • 30/3/2020 כניסות

מפנים פסולת גושית יחד עם הגזם?