הודעה בדבר החלטה על עדכון חוק העזר בעניין חנייה

הודעות המועצה • כניסות

18/3/19

הודעה בדבר החלטה על עדכון חוק העזר בעניין חנייה

ואכיפת הסדר חנייה בכחול לבן

תושבים יקרים,

המועצה פעלה לעדכן את חוק העזר בעניין החניה, הקיים משנת 1970, וזאת עקב השינויים שחלו בשנים האחרונות כדוגמת כמות כלי הרכב שגדלה במהלך השנים, הרחבת היישובים והוספת אזורי תעסוקה ומסחר המשמשים גם את תושבי הרשויות השכנות.

לפיכך, תחל המועצה לאכוף את חוק העזר העדכני, כאשר בשלב ראשון יינתנו אזהרות בגין חניה בכחול לבן באזורי התעסוקה והמסחר שברחבי המועצה.

לאחר תקופת ההסתגלות וכפי שיוסבר בהמשך, יינתנו לחונים שלא כדין קנסות בהתאם לחוק העזר העדכני.

 1. אזורי אכיפה

האכיפה בחניות המסומנות כחול לבן תבוצע בשלושה אזורים בתחום המועצה:

 • קניון דרורים
 • אזור תעסוקה פארק השרון
 • אזור תעסוקה תנובות

בשלב זה, הסדר חנייה כחול לבן לא יתבצע ביישובים עצמם.

 1. תו תושב לב השרון

כל תושב המתגורר בתחום המועצה, רשאי לקבל תו תושב לרכבו.

המעוניינים ידרשו למילוי טופס, צירוף מסמכים ותשלום סמלי של 25 ₪ לשנה.

לפניכם שתי אפשרויות להנפקת תו תושב:

 • הנפקת תו באתר המועצה lev-hasharon.com
 • הנפקת תו ברשות החנייה של המועצה בימים א-ה בשעות 8:30-12:00

החל מיום 01.04.2019 בכפוף להצגת האישורים הבאים:

צילום ת.ז. לרבות כתובת מגורים/עסק באחד מיישובי המועצה, צילום רישיון נהיגה תקף, רישיון רכב בתוקף, חוזה שכירות (עסק ו/או דירה), אישור בעל הרכב על שימוש בלעדי של המבקש ברכב (במידה והרכב איננו רשום על שם המבקש).

 1. הסדרי חנייה ותשלום

לתושבי המועצה, בעלי תו תושב, יינתנו שעתיים ראשונות של חניה ללא תשלום באמצעות רישום באחת מהאפליקציות שיפורטו להלן. לכל שעת חנייה מעבר לשעתיים ישלם התושב תעריף בהתאם לחוק העזר באמצעות אמצעי התשלום הבאים בלבד:

 • איזיפארק
 • פנגו – אפליקציה
 • סלופארק - אפליקציה

כאמור לעיל, כדי לאפשר לתושבים להסתגל לשינוי, במהלך התקופה הקרובה, לא יינתנו דוחות חנייה אלא רק התראות. לאחר תקופה זו, יינתנו קנסות לחונה שלא כדין.

אנא שימרו על ההנחיות והימנעו מקנסות מיותרים.

בברכה,

הנהלת המועצה