בעניין פרסום תכנית השינוי התחנת הדלק ע"י המזכירות

גון חנוך • 21/1/2018 כניסות

שלום רב,

הפנייה לתכנית התקבלה ממספר אנשים ומאחר ולא הייתה ברורה העלנו בקשה להבהרות

ומהמזכירות אנו מקבלים הפנייה לתכנית.

עיינתי בתכנית ויש בה דברים לא ברורים. בקשנו הסבר השווה לכל נפש ללא "חפירה" במסמכים ותקנים שאנו לא מבינים בהם.

מה שכן מובן לי זו הדרישה לשמירה על איכות הסביבה ש"רצה" לאורך כל התכנית.

מהמצב בשטח של תחנת שטיפת המשאיות והרשום בתוכנית (למטה באדום) נראה שיש כבר זיהום קרקע ואולי גם מי תיהום מהם אנו מקבלים את מי השתיה. נדרשת התייחסות אגודת המים "מי נורדיה" לנושא. יש עוד נושאים של גידור וחומה שלא מובנים. 

"לאור ממצאי הסקרים לא נדרשו פעולות נוספות מלבד הבדיקות התקופתיות על פי הנחיות הממונה. במרץ 2011 לאחר הפסקת הפעלת התחנה ע"י פז במרץ 2011 בוצע עבור בעלי התחנה )מושב נורדיה( על ידי חברת "אדמה "דיגום גז קרקע אקטיבי בשלוש נק' )שתי נק' בחוות המכלים ונק' נוספת באיי התדלוק( על פי ממצאי הדיגומים נמצאו ריכוזים של מרכבי דלקים בגז הקרקע בנקודות אלו מה שעלול להעיד על זיהום קרקע בדלקים. לא דווח האם מושב נורדיה המשיך בביצוע הבדיקות".

אבקש התייחסות לשאלות עוד הפנייה לתכנית לא תוסיף דבר להבנתה.