נמצא צרור מפתחות של מכונית

אילן דהרי - מזכיר ועד • 15/4/2018 כניסות

נמצא מפתח + שלט של רכב.

כדי לקבל במשרד את האבידה יש למסור סימנים מזהים.

וצילום תעודת זיהוי של המבקש.

אילן