פינוי מכשירי חשמל גדולים ופסולת אלקטרונית מבתי

הודעות המועצה • 28/4/2021 כניסות

https://mai.org.il/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A3/?cityName=%D7%9C%D7%91+%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F