כבישים ותנועה ברחובות המושב

מזכירות • 23/1/2018 כניסות

שלום לכולם,

לרחובות המושב הוכנה תוכנית תנועה שאושרה ע"י המועצה.

הוסכם בין הוועד המקומי לאגודה השיתופית כי הוועד המקומי יבצע מתקציבו את התקנת התמרורים ופסי האטה על פי התוכנית.

הועד המקומי מינה מפקח לביצוע עבודת סלילת פסי האטה, נבחר קבלן לביצוע, העבודה תחל במהלך חודש 2/2018.

הובא לידיעתנו כי יש תושבים שאינם מצייתים להוראות התימרור ובכך קיימת סכנה רבה!

כמו כן יש ניסיונות לפרק תמרורים שהותקנו הדבר מהווה עבירה ופגיעה ברכוש הציבורי.

נציין כי הישוב מרושת במצלמות.

לאור פניות תושבים מתבצעת בדיקה עם המתכנן לבחינה ו/או שינויים בתוכנית התמרור.

לידיעתכם! ותשומת ליבכם.