שעות קבלה.

מזכירות • 2/5/2021 כניסות

תושבים יקרים.
השבוע יש שינוי קטן בשעות קבלת קהל במשרד הועד באופן חד פעמי.
וביום ג' 4/5 בוקר 8:00-12:00.
ביום ד' 5/5 אחר''צ 14:00-18:30.
בימי א' ב' ה' ללא שינוי מ8:00-12:30 .
שבוע טוב ובריאות.