יהום קרקע בדלקים גון חנוך • 25/1/2018 • 43 כניסות

גון חנוך • 7/2/2018 כניסות

??????

מתי תחזנה עינינו בתשובה???

האם מזכירות האגודה לא יודעת מתי היא עשתה את הבדיקות, תוצאותיהן ומה נעשה הנדון?

אני מקווה שלא עונים לשאלה "רק מתוך עצלות" כי חלילה אם לא מדובר בבריאותנו.

בתקווה לתשובה לפני בא הגואל, כי אז התשובה לא תהיה רלוונטית.

חנוך

הודעות בנושא זה