שיפור המצב בכול תחומי התחזוקה

פארן רפי • 31/8/2020 כניסות

ראוי שהועד יעשה סיורים בשכונה ויראה במו עיניו - במשך חודש ביקשתי שיגזמו את הצמחיה לאורך המדרכות, עדיין זה לא נעשה באופן ראוי! שהועד יסתובב בערב ויראה כמה נורות שאינן דולקות! ראוי שהועד יעשה סיבוב ויראה שמוציאים פסולת גושית למרות שאין איסוף השבוע. ועוד ועוד.

כדאי שהועד יקח את עצמו בידיים ויפעל. עד עכשיו הוא אינו מורגש בכלל.

הודעות בנושא זה