ליזה לביא - כמי שגרם באזור שלך - תאורת הרחוב שדלקה משעות מוק ...

שי • כניסות

ליזה לביא - כמי שגרם באזור שלך - תאורת הרחוב שדלקה משעות מוקדמות נדלקה היום ברבע לשמונה - סימן שטופל - אבדוק גם כיבוי בבוקר - לא לומר שנועד אינו פועל - סוף שבוע נעים