פרסומים לתושבים

הודעות המועצה • כניסות

קבצים מצורפים:

פוסטר מוקד איסוף (לדפוס3) 50-70

מה זה תו תושב

 

 

ועדים יקרים שלום

 

·        במהלך שבוע הבא, בין התאריכים ,24-26.6 יפרסו מוקדי האיסוף עבור פסולת אלקטרונית למושבים ששלחו טופס חתום.

            מצורף הפרסום אותו ניתן לשלוח לתושבים. באחריותכם לפרסמו וליידע את התושבים היכן נקודת האיסוף במושבכם.

·        המשך החלפת פחים כתומים שבורים תתבצע במהלך סוף חודש יוני.

            בשאלות נוספות בנושאים אלו, ניתן לפנות לרווי ravi@lev-hasharon.com  / 073-2521528

 

 

אנא העבירו את הפרסומים הבאים לתושבים:

 

1.     מצורף קובץ הסבר והנחיות בנושא תו תושב לחניה. שימו לב כי בבואכם למלא את הבקשה לתו תושב, עליכם להצטייד ברישיון הרכב, רישיון נהיגה, תעודת זהות כולל ספח.

2.     מצורף קובץ בנושא אכיפה בכחול לבן.

3.     מצורף לעיונכם קובץ "מתקרבים לתושבים "- יוזמה חדשה של המועצה למרכז שרות לתושבים, במושב ינוב.

 

       

        יום טוב

        מרב

אכיפה 10מתקרבים לתושבים לפרסום)