הודעה לציבור משרד הבריאות לקראת יום הבחירות >> לקראת ה ...

שלפרוק אייל • 1/3/2020 כניסות

הודעה לציבור משרד הבריאות לקראת יום הבחירות >> לקראת הבחירות מחר משרד הבריאות מבקש מהציבור להצביע ולממש את זכותו הדמוקרטית. מנכל משרד הבריאות משה בר סימן טוב אמר כי האירוע בשליטה, מספר החולים בישראל מצומצם מאוד ואין הדבקות מקומיות. חשוב לנו שתממשו את זכותכם הדמוקרטית ותגיעו להצביע . אנחנו ערוכים לכל תרחיש ומבצעים התאמות גם לטובת האנשים שנמצאים בבידוד ביתי כך שיוכלו ללכת להמשיך להצביע." משרד הבריאות מבהיר כי : 1. הקלפיות בישראל בטוחות וזה בטוח ללכת לבחור. 2. קיימות קלפיות מיוחדות למבודדי בית (מצורפת רשימה). 3 למבודדי בית אסור להגיע לקלפיות רגילות. 3. למשרד הבריאות יש רשימה של מבודדי בית ומשרד הבריאות נמצא איתם בקשר ישיר (כ-5630 מבודדי בית). 4. מבודד בית שיש לו סימני מחלה אסור לו להגיע לשום קלפי גם לא לקלפי המיוחדת למבודדי בית 5. לכולם (בוחרים ועובדי קלפיות) חשוב תמיד להקפיד על כללי ההיגיינה ואין צורך באמצעי מיגון כלשהם ביום הבחירות ובכלל. 6. נציגי הבריאות נמצאים בשטח ויעדכנו במקרה הצורך. 7. הגורם הרשמי היחיד להודעות על חשד למקרי קורונה הוא רק משרד הבריאות. 8. המשטרה ערוכה לשמור על הסדר הציבורי ומשרד הבריאות נמצא בקשר ישיר עמה.

מצורף סרטון חופשי לשימוש, מנכל משרד הבריאות.

**** אייל בסון דובר משרד הבריאות