פרסום תוצאות הבחירות לוועד ולמליאה בנורדיה

מזכירות • 1/11/2018 כניסות

נורדיה - ועד מקומי   נורדיה - מליאה
          מודד              
שם הרשימה סה"כ קולות כשרים קולות כשרים מעטפות כפולות כשרות סה"כ כללי 112 חלוקת מנדטים סופית   שם הרשימה סה"כ קולות כשרים קולות כשרים מעטפות כפולות כשרות סה"כ כללי
יח 1014 510 20 530 4.7 5   יג 952 492 15 507
לנ 312 9 321 2.9 3   לנ   432 16 448
נש 162 1 163 1.5 1            
                         
סה"כ: 984 30 1014       סה"כ: 924 31 955
                         
מעטפות כפולות = קלפיות נגישות וקולות חיילים