כריתת עצים

אילן דהרי/מזכיר • כניסות

שלום רב! העצים שנכרתו אתמול- שורשיהם גרמו נזקים לתשתיות ציבוריות ופרטיות והיוו מפגע בטיחות,

העבודה בוצעה על פי המלצת אגרונות ורישיון כריתה, 

הועד המקומי מתכנן להשלים את המלאכה לתקן את הערוגות שניזוקו משורשי העצים ולשתול במקום עצים עם שורשים לא אגרסיבים לקרקע ולתשתיות.

אנו נמשיך בפעולות גיזום ענפי עצים בשטח הציבורי כדי למנוע הפרעה לתנועת משאיות שירות : אשפה, גזם, טאוט וגם למנוע סכנות קריסת ענפים ברוחות.

לכריתת עצים דרוש רישיון והמלצת אגרונום - אין בתוכניות לכרות עצים נוספים.

 

בכבוד רב

אילן דהרי/מזכיר

 

הודעות בנושא זה