מבצע הנחה על חובות עבר בארנונה

הודעות המועצה • 25/7/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

הצעת שר הפנים להנחות בארנונה

 

To: פנינה אמויאל משה - מנכל המועצה <info@LEV-HASHARON.COM>

 

תושבים יקרים,

שלום רב,

 

ביום 23.4.2017 פורסם בתקנות מבצע גביית חובות עבר שיזם משרד הפנים בראשות שר הפנים מר אריה מכלוף דרעי.

בישיבת מליאה 61 מיום 21.5.17 אומץ נוהל מבצע ההנחות על ידי מליאת המועצה לגבי חובות בגין סיווג מגורים.

בישיבת מליאה 62 מיום 20.6.17 אומץ הנוהל גם לגבי סיווגים אחרים שאינם למגורים.

רצ"ב פרסום הנוהל ברשומות , חייבי הארנונה מוזמנים להיעזר בפרטי הנוהל ולשלם חובותיהם למועצה על פי הכללים בנוהל.

לכל שאלת הבהרה, ניתן לפנות למחלקת גביה בשעות מענה טלפוני.

 

 

בברכה,

מאיר שביט- גזבר המועצה

המועצה האזורית לב השרון 

טל': 09-7960215 פקס: 09-7960241